O tropikalnych, śród­ziem­no­mor­skich i innych egzotycznych roślinach hodowanych w klimacie umiarkowanym, otrzymywanych z nasion.
Blog > Komentarze do wpisu
Doświetlanie roślin.
Z powodu długiej i ubogiej w promieniowanie słoneczne zimy zainteresowałam się mocno doświetlaniem roślin. Od jakiegoś czasu zbierałam informacje na ten temat, aby stworzyć z nich krótkie podsumowanie zagadnienia, jednak okazało się, że niestety 'krótkie podsumowanie' w przypadku obszernego tematu doświetlania trochę się rozciągnie. Poniżej przedstawiam efekt mojego wysiłku. ;)

Wpływ barw na jakość wzrostu.
Skład spektralny (widmo promieniowania elektromagnetycznego, widmo światła) jest bardzo ważny przy doświetlaniu. Widmo to dzieli się na pasma różnych długości fal, które my odbieramy jako barwy. Całkowite promieniowanie słoneczne ma długość fali 300-3000 nm. PAR (Photosynthetically active radiation)- promieniowanie fotosyntetycznie czynne – jest to część spektrum promieniowania słonecznego w zakresie długości fali 400-700 nm wykorzystywana przez rośliny w procesie fotosyntezy. W świetle słonecznym, które dociera do powierzchni Ziemi, PAR stanowi przeciętnie 45%. Chlorofil a posiada maksimum absorpcji dla długości fal 410, 430 i 662 nm, a chlorofil b dla 453 i 642 nm. Minimum absorpcji przypada na długości fal od 500 do 600 nm, a więc najbardziej cenne dla naszych roślin są fale w zakresach 400-500 nm i 600-700 nm. Rodzaje sztucznego oświetlenia mają różny skład spektralny emitowanego światła, a poszczególne długości fal różnie wpływają na rośliny. Najmocniej wpływa na nie promieniowanie niebieskie oraz stosunek promieniowania czerwonego do dalekiej czerwieni (nie jest ona bezpośrednio wykorzystywana w fotosyntezie, lecz dostarcza roślinom informacji o zmianach w otoczeniu). Jeśli ilość obu czerwieni jest na podobnym poziomie lub też dalekiej czerwieni jest więcej niż bliskiej, powoduje to wydłużanie się pędów, a hamuje rozkrzewianie się, rośliny także słabiej się wybarwiają, są bardziej wiotkie. Gdy natomiast czerwieni bliskiej jest więcej niż dalekiej, nadmierne wydłużanie się pędów jest zahamowane, a gdy występuje emisja promieniowania niebieskiego, którego jest nieco więcej niż czerwonego, rośliny są niższe, bardziej rozkrzewione i zwarte, mają lepiej wybarwione i grubsze liście oraz łodygi, liści przyrasta więcej, międzywęźla są krótsze. Zależnie od tego, co chcemy osiągnąć, powinniśmy wybierać oświetlenie z odpowiednią emisją różnych fal. Gdy np. chcemy uzyskać zwartą, niską, mocno rozkrzewioną roślinę, musimy wybrać oświetlenie z największą emisją w paśmie niebieskim, a nieco mniejszą w czerwonym. Mała ilość niebieskiego w porównaniu do czerwieni spowoduje wyciąganie się pędów i wolny przyrost tkanki zielonej. Do kwitnienia roślin i kiełkowania nasion niezbędne jest promieniowanie czerwone, ponieważ samo niebieskie tego nie zapewni. Samo promieniowanie niebieskie natomiast hamuje wzrost roślin, a barwa liści staje się ciemniejsza, dlatego do doświetlania zawsze należy wybierać źródła światła z jednoczesną emisją w zakresie niebieskim i czerwonym lub używać niebieskiego światła łącznie ze światłem dziennym. Do prawidłowego wzrostu roślin, promieniowania niebieskiego powinno być o około 1/3 więcej niż czerwonego, a czerwieni dalekiej nie powinno być więcej niż 1/2 bliskiej. Jakość widma głównie wpływa na jakość wzrostu.

Długości fal i odpowiadające im barwy:
ultrafiolet: poniżej 380 nm
fioletowa: 380-440 nm
niebieska: 440-490 nm
zielona: 490-560 nm
żółta: 560-590 nm
pomarańczowa: 590-630 nm
czerwona: 630-780 nm
„bliska czerwień”: 600-700 nm
„daleka czerwień”: 700-800 nm
podczerwień: powyżej 780 nm

Maksima absorpcji chlorofilu:
Fiolet: 410, 430 nm
Niebieski: 453 nm
Bliska czerwień: 662, 642 nm
Daleka czerwień: 730 nm

Rozkład absorpcji chlorofilu a i b:


Nie zawsze jesteśmy w stanie zobaczyć wykres rozkładu widmowego danego oświetlenia, dlatego też najczęściej możemy poratować się temperaturą barwową, która powinna być podana na opakowaniu każdego źródła światła, jakie możemy kupić. Temperatura barwowa jest wypadkową wszystkich długości fal, jakie emituje dane źródło światła. Jej mankamentem jest to, że podobną wypadkową może dawać różny skład fal o innych długościach, dlatego np. dwie świetlówki mogą mieć temperaturę barwową równą 6500K (światło dzienne), a skład emitowanych fal trochę inny - np. biały kolor można uzyskać poprzez zmieszanie ze sobą w równych proporcjach trzech podstawowych barw lub też dowolnej barwy dopełniającej z przeciwstawną do niej barwą podstawową, dlatego też w miarę możliwości lepiej podejmować decyzje w oparciu o rozkład widmowy niż temperaturę barwową, która mówi nam o długościach fal tylko w przybliżeniu.

Poniższe temperatury barwowe odbieramy, jako następujące barwy:
2000K i mniej – światło świecy
2000K - 3000K – światło żółto-białe
3000K - 5000K – ciepły biały
5000K - 6500K – biały, światło dzienne
6500K - 8000K – chłodnobiały
8000K - 10000K – chodny biało-różowy/fioletowy
10000K - 15000K – bezchmurne niebo w zimowe południe (biały z niebiesko-różowym zabarwieniem)
15000K - 20000K – bezchmurne niebo w letnie południe (błękitno-biały)

Do doświetlania roślin nadają się te z zakresu od 4500K do 10000K. Teoretycznie najlepsze powinno być światło najbardziej przypominające dzienne, rośliny rosłyby w takim świetle najbardziej proporcjonalnie, lecz zależnie od tego czy chcemy położyć nacisk w hodowli na kwitnienie czy rozrost masy zielonej, powinniśmy skłonić się ku jednej lub drugiej granicy. Od 4000K do 6500K rozrost będzie wolniejszy, rośliny będą głównie przyrastać na długość, lecz kwitnienie będzie obfitsze. W granicy 6500K do 10000K krzewienie się będzie silniejsze, rośliny będą bardziej zwarte. Świetlówki specjalnie przeznaczone do doświetlania roślin przeważnie mają temperaturę barwową 8000K i 8500K (emisja w zakresie fal czerwonych i nieco większa w zakresie niebieskich).

Spektrograficzna analiza promieniowania słonecznego, czyli przybliżony rozkład widmowy dla słońca:


Rozkład widmowy dla przykładowych świetlówek (wykresy pochodzą ze strony: http://sylvania.pl):

Sylvania Gro-lux oraz Sylvania Aquastar:

© Sylvania Lighting International


Wpływ natężenia światła na szybkość wzrostu.
Dla szybkości wzrostu ważne jest natężenie światła. W naszej szerokości geograficznej natężenie światła jesienią, wczesną wiosną i zimą jest zbyt niskie dla roślin pochodzących z tropików. Przez to intensywność fotosyntezy jest mniejsza, a wtedy szybkość wzrostu także maleje. Natężenie światła, to ilość energii przypadającej na jednostkę powierzchni uprawy. Im wyższa moc lampy, tym wyższe jest natężenie światła (więcej energii zostaje przetworzone na światło – na przykład zwykłe żarówki przetwarzają dużo pobieranej energii w ciepło, świetlówki natomiast przetwarzają dużo więcej energii w światło). Ilość światła jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między źródłem światła a powierzchnią oświetlaną. Znaczy to, że podwieszając żarówkę 2 razy wyżej niż wisiała nad roślinami, będzie do nich docierać 4 razy mniej światła. Podwieszając ją 3 razy wyżej, do roślin będzie docierać 9 razy mniej światła. Źródło światła powinniśmy umieścić na tyle wysoko, aby w miejscu, w którym znajdują się górne liście, temperatura nie wzrastała niebezpiecznie podczas doświetlania. Musimy pamiętać, że świetlówki T8 wytwarzają więcej ciepła od T5 – te wytwarzają go niewiele, jak i świetlówki kompaktowe. Optymalna odległość źródła światła od czubków roślin to 10-20 cm, wtedy na świetlówkę długości metra przypadnie obszar o wymiarach 50x100cm. Chcąc poszerzyć ten obszar, możemy zawiesić świetlówkę wyżej o 20cm. Maksymalna odległość światła od roślin powinna wynosić 50cm dla świetlówek o mocy 50-60W. Pamiętajmy o tym, aby używać odbłyśników - specjalnie pozaginanych, polerowanych blach aluminiowych odbijających światło, dzięki którym odzyskujemy wiele z 50% światła, które jest emitowane w górę i na boki - w przypadku świetlówek liniowych. Do świetlówek kompaktowych także możemy stosować specjalne odbłyśniki w kształcie kloszy.

Skuteczność świetlna źródeł światła podawana przez producentów, czyli ilość lumenów na 1 Wat może nie być dla nas miarodajna, ponieważ standardowo jest obliczana w zależności od długości fal spektrum danego źródła światła, przy czym fale, na które najbardziej wrażliwe jest ludzkie oko (czyli odbierane jako najjaśniejsze) mają w tych obliczeniach najwyższy współczynnik skuteczności, a maleje on wraz z malejącą widzialnością fali dla naszych oczu. Ludzkie oko jest najbardziej czułe na fale o długości 555 nm – jest to światło zielone, które nie jest przydatne dla roślin w procesie fotosyntezy. Czułość naszych oczu mieści się głównie w zakresie długości od 500 do 630 nm – jest to światło zielone, żółte i pomarańczowe. Dla długości 400 i 600 nm współczynnik skuteczności świetlnej osiąga wartość 0. Standardowo obliczana skuteczność świetlna źródła światła nie jest więc pomocna w dobieraniu oświetlenia dla roślin. Gdyby obliczenia tej skuteczności powstawałyby w oparciu o wrażliwość chlorofilu a i b na długość różnych fal, byłyby one jak najbardziej miarodajne podczas wyboru światła do doświetlania, lecz bez tego pozostaje nam sugerować się ilością Watów – im więcej, tym większa skuteczność.

Przydatność źródeł światła do doświetlania.
Zwykłe żarówki przetwarzają tylko 5% energii na światło, mają ciepłą temperaturę barwową. Nie nadają się one do doświetlania roślin, ponieważ są strasznie mało wydajne i mają nieodpowiednie widmo światła.
Świetlówki kompaktowe zintegrowane zmieniają w światło około 25% energii, a te najczęściej spotykane w handlu mają temperaturę barwową z zakresu 2500 – 6700K. Ich standardowe gwinty pozwalają oszczędzić na specjalnych obudowach. Najlepiej kupować te z oznaczeniami 950 i 965 – mają największą emisję czerwonych i niebieskich fal. Pierwsza liczba znaczy współczynnik oddawania barw (CRI lub Ra) wyrażany w skali od 0 do 100. Pośród świetlówek kompaktowych najczęściej występuje 8 i 9. 8 znaczy od 80 do 89 (oznaczane też 1B), 9 znaczy od 90 do 100 (oznaczane też 1A). Im więcej, tym wierniej oddawane będą barwy oświetlanych przedmiotów. Innymi słowy, współczynnik ten mówi nam, jak bardzo oświetlone przedmioty będą wyglądać tak, jak w świetle dziennym - przyda się to, jeśli świetlówki do doświetlania przy okazji mają być światłem pokojowym lub też odwrotnie i nie chcemy, aby ich światło było np. zbyt różowe, niebieskie lub żółte (mogłoby być męczące dla oczu). Dwie pozostałe liczby są oznaczeniem temperatury barwowej: 50 znaczy 5000K, 65 znaczy 6500K.
Świetlówki liniowe przetwarzają na światło nawet 35% energii, a typ świetlówek liniowych T5, wymagający elektronicznych stateczników, jeszcze bardziej zwiększa tą wydajność oraz nie wytwarza tyle ciepła, co poprzednicy. T5 dodatkowo charakteryzują się większą trwałością i mniejszymi rozmiarami od T8 (starszy typ). Świetlówki liniowe mogą mieć także bardzo zróżnicowaną długość emitowanych fal i ich temperatury barwowe mieszczą się w bardzo szerokim zakresie, nawet do 18000K. Są one najlepszym wyborem do uzyskania szybszego i bardziej gęstego przyrostu, lecz trzeba liczyć się z kosztem zakupu statecznika, oprawek, itd.
Wysokoprężne lampy sodowe przetwarzają na światło 30% energii, lecz większość tych lamp emituje fale głównie w zakresie 550 - 640 nm, a jest to barwa żółta i czerwona (zakres ten jest zbliżony do zakresu maksymalnej czułości ludzkiego oka, dlatego też mają tak wysoką skuteczność świetlną), z tego powodu lampy sodowe mocno wspomagają kwitnienie roślin. Są najczęściej używane w uprawie szklarniowej do doświetlania pod koniec dnia, aby wydłużyć fotoperiod i jednocześnie silnie wspomóc kwitnienie np. pomidorów lub ogórków.

Jak długo i kiedy doświetlać?
Większość roślin, o których piszę na blogu, rośnie w naturze w strefach zwrotnikowych i podzwrotnikowych, niektóre w umiarkowanych ciepłych lub w strefie równikowej. W strefie zwrotnikowej najkrótszy dzień w roku trwa 10-11h, a najdłuższy 13-14h. Na równiku przez cały rok dzień równa się nocy, więc wynoszą po 12h. Biorąc to pod uwagę, najlepiej byłoby zapewnić roślinom z tych stref co najmniej 10 godzin dziennie intensywnego nasłonecznienia przez cały rok. Dzień w naszym klimacie trwa najkrócej około 7 godz. i 18 minut. Dodatkowo jest to mało intensywne światło (w porównaniu do światła w strefach zwrotnikowych). Codziennym doświetlaniem przez odpowiedni czas można trochę nadrobić te straty. Od 7h do 10h brakuje tylko 3h, lecz jest to zdecydowanie za mało, aby nadrobić małe natężenie światła w ciągu zimowego dnia. Długość czasu doświetlania zależy także od tego, jak bardzo słoneczne stanowisko mają rośliny, które chcemy doświetlać. Im ciemniej, tym więcej substytutu dziennego światła muszą dostać. Np., światło z zachodniego okna ma zimą bardzo słabe natężenie, więc powinniśmy zacząć doświetlanie co najmniej 3 godziny przed zachodem, aby nadrobić straty ze słabego światła dziennego i płynnie wydłużyć fotoperiod (czas nasłonecznienia w cyklu dobowym). W grudniu na mało słonecznym stanowisku proponuję doświetlać przez 7-10 godzin dziennie. Gdy natomiast rośliny mają lepsze stanowisko, tzn. południowe lub południowo-wschodnie, ilość godzin można skrócić o 2-3. Przykładowe czasy doświetlania w różnych miesiącach można sprawdzić na poniższych wykresach. Dobrym pomysłem jest także stosowanie sztucznego światła w ciągu całego dnia - możemy doświetlać je przez 10-12 godzin dziennie (zaczynając o wschodzie słońca) świetlówką z podbiciem na barwę niebieską. W świetle dziennym rośliny dostawałyby dosyć fal czerwonych, natomiast ze świetlówki dodatkową porcję fal niebieskich, dzięki czemu rosłyby o wiele szybciej i byłyby znacznie bardziej rozkrzewione, mocniejsze, z grubszymi łodygami i liśćmi. Bardzo ważne dla zdrowia roślin jest to, aby okres ciemności wynosił minimalnie 6 godzin i przypadał zawsze na te same godziny. Bez tego mogą stać się osłabione i po dłuższym czasie zacząć zamierać. Dobrym pomysłem są czasowe wyłączniki prądu - dzięki nim lampa może włączać się codziennie automatycznie o tej samej porze na ustawioną ilość godzin. Taki wyłącznik podłączamy do gniazdka, na jego panelu ustawiamy godzinę i czas działania, a do wyłącznika podłączamy lampę.

Wykres przedstawiający zmianę długości dnia w ciągu roku na północy Polski oraz to, jak przykładowo możemy wydłużyć dzienną dawkę światła dla naszych roślin dzięki doświetlaniu:

Wykresy przedstawiające przykładowe plany doświetlania roślin w ciągu roku:


Liczby godzin na wykresach podane w etykietach są zaokrąglone do całości. Odstępy między datami na dolnych osiach zawsze wynoszą 2 tygodnie.


Najważniejsze źródła:
http://www.ho.haslo.pl/article.php?id=1756
http://www.ho.haslo.pl/article.php?id=3090
http://www.ho.haslo.pl/article.php?id=1755
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorophyll
http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_flux
http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_barwowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa_biała
http://www.calendar.k-ce.pl/index.php
http://ledmuseum.home.att.net/spectra.htm
http://www.swiatlo.tak.pl/pts/pts-kolor.php

sobota, 20 lutego 2010, tropicjungle
TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
Gość: plewek, *.biznesklasa.lisek.pl
2010/02/22 15:44:48
Witam!
Bardzo fajny i obszerny artykuł.
Jeśli mógłbym wiedzieć to jakie świetlówki polecałabyś do doświetlania roślinek. Lampy sodowe są jak dla mnie zdecydowanie za drogie w eksploatacji więc chyba pozostają świetlówki.
-
2010/02/22 19:51:54
Świetlówki liniowe (najlepiej T5) o mocy około 50W, przykładowo: Sylvania, Narva, Philips, Osram - o temperaturze barwowej od 8000 do 10000K, na stronach producentów lub sklepów są katalogi z wykresami widm, więc można sobie dobrać odpowiedni. Jeśli chcesz doświetlać jedną lub tylko kilka roślin, może być nawet świetlówka kompaktowa zintegrowana o temp. barwowej 6400-6700K, ale trochę trudno je dostać w Polsce.
-
Gość: aga, *.internetdsl.tpnet.pl
2010/06/27 21:17:21
ojej ja uzywam 24w narvia dayligh ,ale nie wiem czy wystarczajaca, bo mi slabo kwitną?
-
2010/07/05 20:02:08
Temperatura w Kelvinach 4000 do 6500 (a 6500K ma ta świetlówka) nadaje się głównie właśnie do przyspieszenia kwitnienia. Sprawdziłam wykres tej świetlówki i widmo dość dobrze pokrywa się z rozkładem absorpcji chlorofilu, lecz, aby mocniej wpłynąć na kwitnięcie musiałaby mieć większą emisję fal czerwonych...
-
Gość: Adam, *.subscribers.sferia.net
2010/11/01 21:45:11
Strasznie się pogubiłem, a więc mam pytanie do samego autora.
Jakie byłoby najlepsze oświetlenie dla liczi, na początku czytałem o rozrastaniu się lub wydłużaniu pędów, ale ogólnie rzecz biorąc chciałbym a by moja roślinka szybko rosła i jak najszybciej zakwitła.
-
Gość: Ziomex2073, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2010/12/11 10:29:38
Chwileczkę bo nie rozumiem... Chciałbym aby rośliny rosły(nie kwitły) więc jakie żarówki mam kupić? od 4000K-6500K czy od 6500K-10000K?? Chciałbym aby moje rośliny rosły głównie w górę a nie rozkrzewiały się.... Więc jakie żarówki najlepiej kupić?
-
2010/12/13 21:23:53
czołem.radka strasznie sięę złości bo jej land rower stoi na dworze a oleander trzymetrowy i jaśmin stoją w garażu do tej pory jakoś sobie radziłem ale w tym roku pozostał mi tylko garażż czytam o dośświetleniach w tym fajnym artykule ale nic nie piszecie o garażach.proszę o wsparcie bo takich landrowerów jest pełno a takich oleandrów tu nima jaką żarówkę se muszę kupić żeby ta roślina nie mając dziennego światła kwitła i nie zrzuciła liści temperaturę utrzymuje w granicach 3-10 stopni cel.wszystkich bardzo pozdrawiam z góralskim przytupem jarek
-
Gość: , *.internetia.net.pl
2011/02/08 23:38:19
witam, mam pytanie do autora:
"...Światło zielone, które nie jest przydatne dla roślin w procesie fotosyntezy..." rozumiem, że światło zielone jest odbijane przez rośliny dlatego widzimy je właśnie w kolorze zieleni. Jak to jest w takim razie z roślinami o czerwonych liściach? Jeśli widzimy je jako czerwone to znaczy, że odbijają światło czerwone. Czy w takim razie opisany w artykule wpływ widma czerwonego na wzrost roślin jest taki sam dla roślin o czerwonych liściach?
-
Gość: Candy, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/03/10 17:47:45
Witam!!
ostatnio również zainteresowałam się doświetlaniem roślin i trafiłam na ten wspaniały artykuł. Lecz nie mogę się zdecydować jakie światło wybrać posiadam adenium obesum (7 roślinek które wykiełkowały mi z nasionek) dla nich potrzebowała bym 6500K do 10000K zależy mi żeby ich łodygi zrobiły się grubsze. Chce jeszcze zakupić sadzonki lagerstroemi (bez południa) której największym atutem są kwiaty czyli świetlówka 4000K do 6500K. Posiadam okno od zachodu więc muszę doświetlać rośliny bo inaczej nic ciekawego z nich nie będzie. Proszę o radę jakie dokładnie mam wybrać świetlówki. Może dać jedną 8000K i doświetlać i adenium i lagerstroemię? PROSZĘ O POMOC!!
Pozdrawiam!
-
2011/04/12 21:08:51
Adam, najlepiej o temperaturze barwowej 8000K i 8500K - poszukaj takich w internecie lub spytaj w sklepie, to będą wiedzieć o co chodzi.

Ziomex, jeśli nie chcesz kłaść specjalnego nacisku ani na kwitnienie ani na mocne rozkrzewianie się, to wybierz coś pomiędzy, czyli około 6500K.

jarekzal, nie wiem czy oleandry mają jakieś specjalne wymagania co do doświetlania, lecz jeśli potraktować je normalnie, to mógłbyś zastosować świetlówki od 5000K do 8500K, np jedną z dolnej granicy i jedną z górnej razem lub w jeszcze większej ich ilości jeśli oleander jest pokaźny...
Gościu z pytaniem o czerwone liście - szczerze mówiąc nie zastanawiałam się nad tym, lecz skoro widzimy czerwoną barwę liścia, znaczy to, że właśnie czerwone światło jest odbijane, czyli nie pochłaniane.

Candy, najlepiej byłoby kupić dwie żarówki, jedną około 5500K i jedną 8500K lub trochę wyżej. Jeśli jednak finanse nie pozwolą, można kupić jedną o temp. około 6500K.
-
Gość: - , 195.82.177.*
2011/05/10 09:00:52
Witam,a mnie interesuje kolejność włączania i wyłączania świetlówek - jeżeli mamy zestaw
: 3000K, 4000K, 6500K, 8000K , -która pierwsza powinna się zaświecać, w jakich odstępach czasu kolejne świetlówki powinny się włączać i to samo do wyłączania - kolejność i w jakich odstępach czasu ?
dziekuję i pozdrawiam serdecznie!
-
Gość: Bąbel, 81.15.212.*
2011/06/28 01:01:30
bardzo ciekawy artykuł! Nurtuje mnie jedno pytanie: Jakie światło dla sadzonek? tzn. Przede wszystkim nie zależy mi na kwitnieniu ani nawet specjalnie na częściach zielonych roślin (przynajmniej na początku) ALE na tworzeniu systemu korzeniowego. Pobrane sadzonki pędowe z wielu roślin latem i jesienią trzymam w tunelu foliowym na dworze, ale na zimę aby nie zamarzły przeniosę je do piwnicy, w której o świetle dziennym nie ma mowy..
Jakie lampy zastosować dla sadzonek?
Proszę o odpowiedź gdyż widzę, że w tym temacie jest Pan nie lada specjalistą!
-
Gość: Stanley, *.wroclaw.mm.pl
2012/04/18 17:07:50
Artykuł świetny, sprawił, że od tygodnia czytam masę artykułów o doświetlaniu. Natomiast dzisiaj znalazłem jakąś stronkę gdzie wyróżnione były czynniki wpływające na szybkość wzrostu, poza światłem była oczywiście gleba, ale także CO2... Chwila szukania i znalazłem:
roslinyakwariowe[dot]pl/artykuly/technika-co2-akwarium/co2-i-wiatlo-stymuluj-wzrost.html
W skrócie, zwiększona ilość światła przyspieszyła wzrost roślin kontrolnych o ok 6 razy, zwiększona ilość CO2 o prawie 4 razy, ale zwiększenie obu czynników dało efekt 13,5 raza szybszego wzrostu. Co o tym myślicie? :)
-
Gość: Tofikt, *.ssp.dialog.net.pl
2012/11/14 16:50:43
Dziś znalazłem taki zestaw, możne się wam przydać. Kwestia tylko mocowania oprawki do ściany lub innej powierzchni.
allegro.pl/lampka-decolight-duo-2x11w-plant-marine-aquael-i2790930747.html

W razie jakby aukcja została przeniesiona do archiwum podaje nazwę:
LAMPKA DecoLight DUO 2x11W PLANT
-
Gość: Edvin, *.adsl.inetia.pl
2012/11/23 12:54:52
Ładna reklama lampy, ale droga i mało funkcjonalna mając moc na poziomie 2x11W.
Sam zdecydowałem się na 2 stateczniki po 2 lampy T8 18W każda (w sumie 4), + 4 świetlówki wyszło mnie ~250zł, lampy nie mrugają na stateczniku, mają większą żywotność dzięki wstępnemu podgrzaniu katod, więc polecam. Jedyne co, to trzeba umieć podłączyć kabelki, więc minimum znajomości elektryki.
-
Gość: stalewiak, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2012/12/01 20:54:54
Dzięki za piękny opis!!! A ja so bie zakupiłem led smd . Oto parametry
odzaj trzonka E27
Ilość diod SMD 34
Wymiary diody 5x5mm
Napięcie zasilania 230V
Pobór mocy 4,2W
Wyjściowy strumień świetlny 560lm
Odpowiednik tradycyjnej żarówki 55W
Temperatura barwowa biała ciepła 6000-6500K
Kąt świecenia 360 stopni
Trwałość znamionowa 50000 godzin
Współczynnik oddawania barw CRI Ra > 75
Efektywność energetyczna A
Certyfikaty CE, RoHS
Średnica 29,5mm
Wysokość 87,3mm

Powinna dac rade bananowcom ;)
Pozdrawiam
-
2012/12/27 17:43:26
Temat jest opracowany perfekcyjnie. Praktycznie jest cała wiedza potrzebna do samodzielnego doboru lamp do doświetlania. Wszystko jest wytłumaczone w sposób przystępny dla ludzi o przeciętnym wykształceniu. Zdecydowanie najlepsze opracowanie jakie udało się znaleźć w necie.
Gratuluję i pozdrawiam ! Bolek
-
Gość: bolekso, *.dynamic.gprs.plus.pl
2012/12/29 22:53:10
Po przeczytaniu wszystkich postów wydaje się że są zbyt optymistycznie. Przekopałem w necie wszystko co udało mi się znaleźć. Nawet przy specjalistycznych ledach potrzeba min. 100 wat na 1 m 2. Tyle potrzeba dla roślin o niezbyt dużych wymaganiach świetlnych. Jedynie przy doświetlaniu niewielkiej pojedynczej rośliny 10 wat wystarczy. Jeśli chcemy roślinę prowadzić od sadzonki do kwitnienia to istotny jest zestaw diod o właściwej temperaturze barwowej i w odpowiednich proporcjach. Cenne byłyby informacje o już uzyskanych efektach różnych opcji doświetlania.
Pozdrawiam ! Bolek
-
Gość: Shameen, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2013/08/18 09:49:03
Bardzo dobrze napisany tekst, bardzo za niego dziękuję. Mam duże akwarium (400l), które wykorzystuję do uprawiania w nim, w miesiącach październik - kwiecień, storczyków z rodzaju Phalaenopsis. Do tej pory używałam do oświetlania roślin w tych właśnie miesiącach świetlówek T8, teraz zastanawiam się nad sklep.roslinyakwariowe.pl/oswietlenie/swietlowki-t8/30w-90cm/aqua-nova-swietlowka-90cm-p-14754.html Co o tym sądzisz? Czynnikiem inicjującym Phalaenopsis do kwitnienia jest obniżona temperatura, czy jednak ta barwa - 20000K - nie będzie za wysoka?
-
Gość: M4rtin, *.brzesko209.tnp.pl
2014/01/27 23:54:20
Witam. A ja mam takie pytanie mam żarówkę energooszczędną SACLA E.SA 6500K 430lm Made in Italy bardzo ciężko dostępna, kupiłem ją do akwarium bo czytałem że 6500K to tak minimum powinno być. Zrobiłem prosty spectroskop żeby zobaczyć jakie jest widmo tej żarówki, ku mojemu zdziwieniu jest inne niż w pozostałych w domu, pełna paleta barw! od fioletu po głęboką czerwień, niedobór jest tylko żółtego, jest duża paleta czerwieni a jeszcze większa niebieskiego. Wcześniej oświetlałem ledową, spektroskop wykazał meega niebieski bardzo silno skupiony w jednym miejscu znacznie słabiej czerwony bez żadnych skupień. Czy ta żarówka E.SA to dobra inwestycja? Kosztowała 25zł, jeśli coś to zdjęcie ze spektroskopu mogę podesłać :)
-
2014/02/02 18:15:53
Hej, Co zrobic aby te rosliny wkoncu zaczeły rosnąć ? Kupiłem sobie swietlówkę 6500k i narazie słabo to widze... jedna to chyba za mało.... Czy moze dokupić wiecej ? Bardzo bym chciał by moje roslinki rosły sobie w miare szybko. A może kupic poprostu belke oświetleniową? Znalazłem cos fajnego gieldaakwarysty.pl/widokbloga/ad/o-wietlenie-i-pokrywy,17/belka-oswietleniowa-do-akwarium-atman-2-x-25-w,117 Moze to bedzie to ?
-
Gość: pinokio567, *.adsl.inetia.pl
2014/03/27 17:53:47
potrzebuje jedna tania zarowke do oswietlenia w czasie kiełkowania nasion, czy mozna taka znalezc? wszystko co znalazłem to drogie oswietlenia do tuneli/szklarni . Są takie nasiona, ktore potrzebuja wiecej swiatła do wykiełkowania
-
Gość: , *.adsl.inetia.pl
2015/01/05 17:47:07
Witam.Mam zamiar zakupić oświetlenie led (tasma led 5630 w obudowie plexi glass).
Do akwarium 200 l. łącznie 6 taśm po 90cm każda.(ok 97 w)zastanawiam sie nad kolorami tzn.czy wziąć 6 taśm białe zimne -temp.barwowa 7200-8000K
czy 3 białe zimne , 2 czerwone ( 660nm) , 1 niebieska (460nm)
jakie będzie najlepsze połącxzenie .A może przy ledach powinno sie wziąć tylko biale zimne.Z góry dziękuję za odpowiedż.
Tomek
-
Gość: kowal, *.unity-media.net
2015/01/14 18:51:49
mam problem z agawa
-
Gość: kowal, *.unity-media.net
2015/01/14 19:04:00
Sorry za to wyzej, probowalem czy komentarz dojdzie. Mam 30 letnia Agawe Americana pierwszy raz spedza zime w garazu, Sa tam 2 okna ale od strony polnocnej czyli ciemno i wilgotno temperatura od 5 do 10 stopni. Na lisciach zaczely pojawiac sie brazowe suche plamy, czytalem ze to od nadmiaru wilgoci. Kupilem 2 swietluwki OSRAM FLUORA ok 60W mocy i farelke elektryczna z termostatem ktora niema grzac tylko wysuszac powietrze. Agawa czesniej zimowala w kwiaciarni ale teraz juz tej opcji nie mam. Prosze o pomoc co jeszcze powinienem zrobic? kwiatek ma ponad 100kg i ponad 220 cm.
-
Gość: Waldi, *.echostar.pl
2015/02/25 11:26:18
Bardzo fajnie napisany artykuł, autor ma rzadki dar przekazywania wiedzy.
Korzystając z okazji chciałbym się dowiedzieć, jakie mianowicie pasmo jest odpowiedzialne za wybarwianie roślin czerwonych, mam akwarium i doświetlam diodami LED ... wszystkie rosną zdrowo i okazale, nawet te rośliny, które powinny być czerwone ... jedyny problem to delikatny róż/brąz zamiast czerwieni.
Będę wdzięczny za pomoc, chętnie poeksperymentuję z dodaniem odpowiedniego pasma.
pozdrawiam
-
Gość: , *.ssp.dialog.net.pl
2015/03/10 19:35:22
dziękuję za artykuł, bardzo mi pomógł.
Tomasz
-
2015/03/28 16:43:48
Witam mam pytanie czy jest dobrze doświetlać egzotyczen nasiona
-
Gość: , *.dynamic.gprs.plus.pl
2015/07/24 12:49:58
Jeśli ktoś potrzebuje oświetlenie do akwarium na diodach power led zapraszam do mnie. Kontakt@mn-tech.pl
-
Gość: maciek, *.dynamic.kabel-deutschland.de
2015/09/07 18:54:21
Jestes wielki, takiego artykulu szukalem. Wiekszosc informacji o doswietlaniu w necie tyczy sie uprawy konopii, a mnie chodzi o rosliny tropikalne. Konkretnie o acerole. Mam kilka sadzonek posadzonych w lipcu tego roku i chcialbym wspomoc ich wzrost. O uprawie aceroli w necie jest dosyc malo informacji i chcialbym zebys mi polecil jakies lampy do tego celu. Generalnie acerola lubi stanowiska sloneczne lub polcieniste, lubi cieplo, temperatury powyzej 25 stopni C.
-
Gość: , *.dynamic.chello.pl
2016/07/10 23:15:02
dlaczego najlepsze dzienne?lepiej dostarczyć to czego akurat najbardziej potrzeba
raz podczerwieni raz ultrafioletu

coś więcej na ten temat?
szybki wzrost, doskonała jakość - jak najtaniej z doświetleniem
jaki jest wpływ ilości dwutlenku węgla w tym temacie?
i ile wody i jakie minerały?
-
Gość: Wojtek, *.finemedia.pl
2017/05/07 19:20:10
Wszystko to można przeczytać na ulotce/karcie produktu LED full spectrum ale nigdzie nikt nie pisze ile lumenów potrzebują rośliny :) Bardzo chciałbym to wiedzieć.
-
Gość: Wojtek, *.gazeta.pl
2017/05/10 11:13:43
To ja uzupełnię ten bardzo obszerny artykuł o jedną cenną informację, której tutaj nie ma. Rośliny do szybkiego wzrostu potrzebują przeciętnie od 3000 do 5000lx w zależności od gatunku. Stosując lampy czy ledy full spectrum trzeba wiedzieć ile mają lumenów wtedy trzeba obliczyć pole, które będzie oświetlane z odpowiedniej wysokości. Przykładowo mamy 10000 lumenów / 0.5m2 = 5000 luxów. Przy świetle full spectrum czyli długość fali 380 - 840 to na prawdę wystarczające światło.
Szukaj roślin i nasion:jak zrobic licznik

statystyka
Wszystkie teksty i zdjęcia na tej stronie są moją własnością (jeśli nie zostało zaznaczone inaczej) i rozpowszechnianie ich jako swoich jest zabronione. Nie zezwalam na umieszczanie reklam sklepów internetowych w komentarzach.

W sprawie wymiany linkami i programów partnerskich proszę o kontakt na mail.
RSS wpisy

Walutomat.pl - wymiana walut w Internecie